Adressering & Print

Med Reklamlogistik som din leverantör kan du vara trygg med att allt hamnar där det ska och i rätt tid!

Uppdatering adressregister, digitalprint & tryck

Vårt mål är att dina trycksaker ska komma fram till rätt kund i rätt tid. Då är det viktigt att adressen är korrekt uppdaterad och tydlig. Hos oss kan du få hjälp med urval och inköp av adresser, sortering i befintligt adressregister, bearbetning av adressfiler och databaser samt printning av adresser etc.

Adressering

Vi hjälper till med all typ av adressering vare sig det gäller paket, kuvert, foldrar, broschyrer eller tidningar. Adressering kan handla om digitalprintade adressetiketter i olika format med portobeteckningar och loggor, avsändaradresser och returadresser. Men adressering kan vi också köra maskinellt i mindre till större upplagor, där vi inkjet printar adresser direkt på broschyr, tidning, inbjudan mm. I vår maskinpark har vi t.ex. en adresseringslinje som printar på adresser i högre hastighet. Maskinen klarar av en adresseringsproduktion på mellan 40 000 – 60 000 mottagaradresser på en dag. Förutom själva mottagaradresserna printar vi även olika portobeteckningar som B-porto betalt alt. A-porto betalt (ej bilder), avsändaradresser, returadresser och många gånger även kundnummer och streckkoder.

Digitalprint & design

Vi kan hjälpa dig att digitalprinta följebrev, inbjudningar och även redigera i olika design program som t.ex. InDesign, Illustrator etc. Behöver du t.ex. infoga en logga i din layout på ett snyggt sätt med bra upplösning så kan vi hjälpa dig med det också.

Tryck

Behöver du hjälp med mera avancerat tryck i större upplagor, så har vi ett stort kontaktnät inom tryckeribranschen.

Slå en signal eller maila, vi svarar alltid samma dag!